top of page

Reglementen en bepalingen

Op deze pagina publiceren wij de actuele reglementen en bepalingen zoals deze door het bestuur en de ledenraad zijn goedgekeurd. Het is belangrijk dat alle leden en betrokkenen bij de vereniging kennis nemen van deze reglementen en deze naleven. 

Zodra er nieuwe reglementen of nieuwe versies van bestaande reglementen beschikbaar zijn, worden deze op deze pagina bijgewerkt en zal dit in de eerstvolgende nieuwsbrief, via een nieuwsbericht op de website en op social media kenbaar worden gemaakt.

Klik op de knop om het betreffende document te bekijken:

bottom of page