top of page
Lidmaatschap en Contributie

De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Ledenraad. De hoogte van de contributie hangt af van in welk team je uitkomt.  De Zoetermeer Hammerheads kent een basiscontributie die voor ieder lid gelijk is en een aanvullende contributie voor de wedstrijdspelende leden.
 

Vóór 1 april moet je aangeven of je ook het komende jaar competitie wil spelen. In april worden door ons de ‘voorlopige’ teamindelingen van het komende seizoen opgesteld en gepubliceerd.

Vóór 1 mei dien je het lidmaatschap schriftelijk te hebben opgezegd, mocht je onverhoopt het volgend seizoen willen stoppen.

In de maanden mei en juni zal in de nieuwe samenstelling van de teams getraind worden en worden voorbereidingen getroffen voor het komende seizoen.

  

In juni wordt de basiscontributie in rekening gebracht.
 

Begin september, na de zomervakantie wordt voor de wedstrijdspelende leden het tweede gedeelte van de contributie geincasseerd.

Goed om te weten:
 • Het lidmaatschap is pas definitief nadat de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen;

 • Bij aanvang van het lidmaatschap gedurende het seizoen (juni t/m mei) zal de te betalen contributie naar rato worden vastgesteld en in 1x worden gefactureerd;

 • Leden die op 1 september nog niet hebben voldaan aan het betalen van hun basislidmaatschap zullen zolang deze niet is voldaan, uitgesloten worden van deelname aan trainingen en wedstrijden;

 • In beginsel is restitutie van de contributie bij opzeggen van het lidmaatschap niet aan de orde. Bij gegronde redenen kan het bestuur besluiten een korting te verstrekken;

 • Leden met een ZoetermeerPas of een Sport- en Cultuurcheque  kunnen de cheques inleveren. Voor meer informatie over de Zoetermeerpas verwijzen we u door naar www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/zoetermeerpas_53.html;

 • Alleen de Zoetermeerpassen en/of Sport- en Cultuurcheque die zijn ingeleverd voor 1 mei kunnen worden verrekend met de basiscontributie en wellicht aanvullend op de competitiecontributie. Wij verrekenen niet achteraf! Ook zijn de passen en cheques niet inwisselbaar in contanten.

 

De Basiscontributie voor alle leden geeft recht op:

 • Wekelijkse basistraining van anderhalf uur voor de periode september t/m juni (uitgesloten de kerstvakantie) inclusief het gebruik van trainingsmaterialen;

 • Training/coaching van gediplomeerde trainers of trainers in opleiding;

 • Volgen van trainingen voor behalen van spelregelbewijzen en opleidingen voor scheidsrechter (BS2 niveau = Club Scheidsrechter);

 • Deelname aan evenementen georganiseerd door de Zoetermeer Hammerheads, te denken aan clinics, club toernooien;

 • Gebruik maken van de gepersonaliseerde Basketbal App voor de Hammerheads waarin je alle info kunt vinden m.b.t. de te spelen wedstrijden, aangeschreven verenigingstaken, data voor belangrijke events.

 • Het is mogelijk voor leden die geen competitie spelen om een 2e wekelijkse basistraining  te volgen. Hiervoor geldt een toeslag van 100 euro op de basiscontributie. We zullen waar mogelijk met andere basketbalverenigingen vriendschappelijke wedstrijden aangaan en toernooien bijwonen;

De aanvullende contributie voor wedstrijdspelende leden is ter dekking van:

 • de NBB contributie, en zaalhuur voor de extra teamtrainingen en het spelen van de wedstrijden;

 • Training/coaching van gediplomeerde trainers of trainers in opleiding;

 • Gebruik van wedstrijdtenue (eigendom van de vereniging) en overige materialen;

Het spelen op een hoger niveau brengt extra kosten met zicht mee. De ledenraad kan per team vaststellen of er een additionele toeslag in rekening kan worden gebracht ter (gedeeltelijke) dekking van deze extra kosten.

Omgerekend kan je dus voor gemiddeld ca EUR 2,50 – EUR 3,00 per uur basketballen

onder begeleiding van gediplomeerde trainers

Contributie / Tarieven Zoetermeer Hammerheads

vastgesteld door het bestuur voor het seizoen 2023/2024 
 

bottom of page