top of page

OVER

De Hammerheads is opgericht op 15 januari 2021 en voorziet in de behoefte om op een zo hoog mogelijk niveau basketbal te spelen.

MISSIE

Het beoefenen en bevorderen van de basketbalsport in de meest ruime zin door faciliteiten te bieden voor trainingen, wedstrijden en toernooien. De Hammerheads richt zich op kwalitatieve groei van de vaardigheden van haar leden zowel individueel als in teamverband en heeft als doel het beste resultaat te behalen op en naast het veld.

Voorts heeft de Hammerheads als missie om betrokkenheid, respect en normen en waarden bij haar leden (en ouders) en vrijwilligers te bevorderen middels het beoefenen en faciliteren van de basketbalsport in verenigings- en competitieverband.  

Dit houdt in dat de ambitie niet is om de grootste club te zijn en dat kwantitatieve groei op zich geen doel is. Uitgangspunt is wel een gezonde basis van het aantal leden en het in balans zijn en houden van de instroom en uitstroom van leden. 

Basketbal

STRATEGIE

Door het opleiden en begeleiden van trainers/coaches en scheidsrechters willen we de leden een zo breed mogelijke, uniforme opleiding geven om zich zowel individueel als in teamverband te kunnen ontwikkelen als speler. Daarnaast leren we ze de vaardigheden aan als tafeljury/scheidsrechter zodat ze zich kunnen door ontwikkelen tot een complete basketbalspeler.

 

Zonder inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van ouders kan een vereniging niet bestaan. Dus streven we naar maximale ouderinzet door ze te betrekken bij verenigingstaken. Daardoor dragen zij bij aan een veilig sportklimaat van hun kinderen en dat van anderen.

"THERE IS NO "I" IN TEAM,
BUT THERE IS IN WIN"

Op de pagina REGLEMENTEN vind je de actuele versie van belangrijke reglementen, bepalingen en andere documenten. Je vind deze pagina onder kopje "Over" in het hoofdmenu. 

bottom of page